امام خامنه ای »دام عزه« :

من دربین شماباشم یا نباشم به شما وصیّت وسفارش می کنم نگذارید پیش کسوتان شهادت وخون در روز مرّه زندگی خود به فراموشی سپرده شوند
زمان: دوشنبه 6 مرداد 1393
مكان:
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر