اخبار

97-6-13
نشست تخصصی اساتیدبسیجی دانشگاه پیام نور

در نشست تخصصی اساتیدبسیجی دانشگاه پیام نور مطرح شد؛

فصل تازه و رویکرد نوین بسیج اساتید، در بستر تعامل، همگامی و هماهنگی بیش از پیش آغاز شده
است
.

 

در ابتدای این نشست که ۱۳ شهریور۹۷ در سازمان پژوهشهای صنعتی کشور برگزار شدآقای دکتر پارسا، با اشاره به مهمترین سرفصلها و پیش نیازهای این تغییر رویکرد، به تغییر نوع نگاه و سطح توقع مسوولین سازمان بسیج اساتید از دانشگاه پیام نور اشاره کرد و افزود؛ با عنایت به گستردگی بالها و آزادی عمل بسیج اساتید دانشگاه پیام نور در سرتاسر کشور امیدواریم با هم افزایی بیشتر و تاکید بر رویکرد حل المسایلی بتوانیم در حل مشکلات کشور گره گشایی کنیم.

حضرت حجه الاسلام و المسلمین نبوی، مسوول نهاد رهبری مقام معظم رهبری، نیز با اشاره به غالب بودن وجه اعتقادی در میان اعضای جامعه ی علمی دانشگاه پیام نور، بر ضرورت تقویت بیش از پیش روحیه ی دینی در این دانشگاه تاکید کرد.

در ادامه دکتر خسرویان، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ومسوول بسیج اساتید تهران بزرگ، ضمن تبیین موضوع این اندیشکده ها بر ضرورت بهره گیری از تکثر و تنوع ظرفیتهای اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در این زمینه تاکید کرد.

این نشست با هم اندیشی و تضارب آرای همکاران درباره ی مسائل حال و آینده ی دانشگاه و جامعه همراه بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر