اخبار

دانلود مجموعۀ ۱۱ جلدی اسناد لانه‌ جاسوسی

دانلود مجموعۀ ۱۱ جلدی اسناد لانه‌ جاسوسی

 

پیرو تأکید رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی(  در دیدار روز 12 آبان سال ۱۳۹۷با دانش‌آموزان و دانشجویان بر مطالعه‌ درس آموز اسناد لانه‌ جاسوسی وفتح سفارت آمریکا دانلود رایگان همه این اسناد از لینک‌های زیر امکان پذیر است:

 

دانلود مجموعۀ ۱۱ جلدی اسناد لانه‌ جاسوسی

 

📂  جلد اول :              basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/1.pdf

📂  جلد دوم:                 basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/2.pdf

📂  جلد سوم:              basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/3.pdf

📂  جلد چهارم:            basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/4.pdf

📂  جلد پنجم:               basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/5.pdf

📂  جلد ششم:           basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/6.pdf

📂  جلد هفتم:            basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/7.pdf

📂  جلد هشتم:           basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/8.pdf

📂  جلد نهم:                  basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/9.pdf

📂  جلد دهم:             basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/10.pdf

📂  جلد یازدهم:       basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/11.pdf

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر