اخبار

97-9-17
گزارش بازدید از استان خوزستان

گزارش بازدید از استان خوزستان
 

کارگاه ژئوپولتیک جمهوری اسلامی ایران و تقابل با هژمونی امریکا با سخنرانی آقای دکتر پارسا  وآقای دکتر امینی با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیام نور استان خوزستان برگزار گردید.
 

 

دیدار معاونین سازمان بسیج اساتید استان خوزستان با حضور جناب آقای دکتر جلال زاده دبیر شورای راهبردی بسیج اساتید کشور و جناب آقای دکتر پارسا مسئول بسيج اساتيد دانشگاه های پيام نور با جناب آقای دکتر حسین زاده معاونت محترم سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در خصوص استفاده از ظرفیت اساتید در جهت حل مشکلات استان خوزستان برگزار گردید. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر