امام خامنه ای«دام عزه»:
هر وقت که کشور گره ای داشته باشد آن سرانگشتی که دردرجه اول بایدآن گره رابازکند، نیروی عظیم بسیج مردمی است.
زمان: شنبه 3 آبان 1393
مكان:
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر